Meer informatie en nieuws

Infographic

Meer weten over verkeersveiligheid in Katwijk? Bekijk de infographic met feitjes en weetjes.

Maand van de Verkeersveiligheid

De maand april staat in het teken van verkeersveiligheid. Maar de gemeente krijgt het niet alleen voor elkaar om Katwijk verkeersveiliger te maken. Want verkeer zijn we allemaal en iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Om de verschillende meningen te horen, onderneemt de gemeente verschillende initiatieven om knelpunten van de inwoners op te halen, maar ook om te horen wat er goed gaat.

Met de wethouder de straat op

Met de 'straatinterviews' gaat wethouder Rien Nagtegaal en het gemeenteteam 'Verkeersveilig Katwijk' op donderdag 18 april letterlijk de straat op:

  • 12-14 uur: straatinterviews in Rijnsburg (bij de Burgt en winkelcentrum Anjelierstraat)
  • 14.30 – 15.45 uur: straatinterviews in Katwijk aan Zee (14.45 – 15.15 uur: Princestraat, met de wethouder)
  • 16.00-18.00 uur: Valkenburg (Castellumplein en bij Hoogvliet)

Stakeholdergesprekken

Met 'stakeholdergesprekken' in maart en april geven we partijen en koepels als VVN, wijkraden, schoolbesturen en Fietsersbond de gelegenheid om namens hun achterban knelpunten en meningen in te brengen.

De interactieve kaart voor alle inwoners

De 'interactieve kaart' biedt alle inwoners de mogelijkheid achter de eigen PC, laptop of op de smartphone knelpunten en meningen in te brengen. Zie ook: hoe werkt het markeren op de kaart?

Resultaten gepresenteerd tijdens het Minicongres

Tijdens het 'Minicongres' op donderdag 14 mei zijn veel ingebrachte knelpunten, meningen, opmerkingen en ideeën verzameld en verwerkt. Dan presenteert de gemeente hoe deze zijn verwerkt in een concreet Actieplan: wat gaat de gemeente met u samen doen en wat eerst? Niet alles wat door u gemeld is, zal worden opgepakt. De gemeente is bijvoorbeeld afhankelijk van derden zoals de provincie. En de budgetten vormen uiteraard ook een begrenzing. De gemeente wil vooral kijken wat samen opgepakt kan worden: met de bevolking, de middenstand en belangenorganisaties als wijkraden, VVN en de Fietsersbond.

Op naar het Actieplan Verkeersveiligheid

Want na de actiemaand in april is het niet 'klaar': dan wil de gemeente aan de gang met de knelpunten, maar vooral samen met u de schouders eronder zetten. Uw meningen, ideeën en ervaringen, maar ook de budgetten en dagelijkse realiteit vormen de basis voor het Actieplan Verkeersveiliger Katwijk. Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk: de gemeente zal de verschillende projecten en werken moeten prioriteren, in tijd, menskracht en geld.

Want nogmaals: de gemeente kan en wil niet alleen werken aan een verkeersveiliger Katwijk: ook uw inzet is hard nodig. Alleen samen lukt het om Katwijk verkeersveiliger te maken. Daar mogen uw kennis, hulp en inzet niet ontbreken. Want dat is én blijft het doel: Samen op Weg naar een Verkeersveilig Katwijk!