De gemeente zoekt het beste verkeersveiligheidsidee van Katwijk

April is de maand van de verkeersveiligheid. Daarin willen we als gemeente onze inwoners actief mee laten denken over het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook scholen worden daarbij betrokken door middel van een prijsvraag. We gaan op zoek naar het beste verkeersveiligheidsidee van Katwijk. De winnaar wordt tijdens het minisymposium op 14 mei bekend gemaakt door wethouder Rien Nagtegaal. Voor het beste idee is geld beschikbaar, zodat het samen met de gemeente en de school kan worden uitgevoerd.

Aan alle scholen van Katwijk:

Hebben jullie een goed idee hoe je zelf, met ouders, leerkrachten en de leerlingen jullie schoolomgeving veiliger kunnen maken, door het gedrag van ouders of leerlingen te beïnvloeden? De gemeente Katwijk stelt voor het beste idee een budget van € 1.000,-- ter beschikking.

Spelregels

De jury kijkt naar de volgende criteria:

  • het idee is op korte termijn, dus nog in 2019 realiseerbaar;
  • het idee past binnen het prijsbudget van € 1.000.--. Een drempel of verkeerslicht is dus te duur, een leuke verkeersactie kan wel.
  • jullie ideeën moeten betrekking hebben op maatregelen, die ongewenst gedrag van verkeersdeelnemers in de schoolomgeving verminderen;
  • infrastructurele maatregelen (bijvoorbeeld een verkeersbord of wegmarkering) kunnen aanvullend worden voorgesteld om de gedragsmaatregel te ondersteunen;
  • er wordt als school samengewerkt met andere partijen, dus bijvoorbeeld met de buurt of de politie;
  • het idee is bedacht door de leerlingen zelf;
  • de leerlingen en ouders hebben een rol bij de uitvoering;
  • het schoolteam staat achter de inzending;
  • vermeld ook hoe je gaat communiceren over jullie idee.

Uitgewerkte ideeën moeten vóór woensdag 8 mei worden ingeleverd bij de gemeente Katwijk, onder vermelding van 'Het beste verkeersveiligheidsidee van Katwijk' via postbus 589, 2220 AN Katwijk of via het contactformulier op deze site.

Wij hopen op veel creatieve, verkeersveilige ideeën. Succes!