Privacy

De contactgegevens die we in het kader van dit project van u ontvangen bij de registratie of via het contactformulier gebruiken we alleen tijdens dit project om u uit te nodigen voor bijeenkomsten of activiteiten rond het project Verkeersveiliger Katwijk. Uiterlijk een maand na afronding van dit project (eind juni) worden de gegevens vernietigd. De gegevens op de digitale kaart blijven staan op de kaart, maar zijn niet meer te herleiden tot uw persoon. Meer weten over hoe de gemeente Katwijk omgaat met persoonsgegevens: https://www.katwijk.nl/algemeen/over-de-site/persoonsgegevens/